7. yy'da Raşidun Halifeliği’nin ele geçirmesiyle Antakya Arapçayla tanıştı.

Emeviler, Abbasîler, Memlûklar derken 1516’da Osmanlı’nın fethiyle 400 yıl boyunca Halep sancağına bağlı kaldı.

Osmanlı’nın çöküşüyle Antakya 1921 yılında, Fransız Mandası tarafından:
Suriye’nin bir parçası olarak
ilan edildi.

1935’te Fransızlar’ın şehirde yaptığı nüfus sayımı gösteriyor ki:

Nüfusun:
%58’i Sünni Müslüman
%25,5’u Arap Alevi
%14,5’u ise Hristiyan Araplardan oluşuyor.

Antakya ise Türkiye’ye 1939’da katılıyor. 

Unutmamak gerekir ki, bu tarihe kadar Antakya’da:
Yaklaşık 1000 yıl boyunca Arapça konuşulmuş ve kültür Arapça etrafında şekillenmiş durumda. 

Türkçe sadece 1939’dan sonra resmi dil halini alıyor. Böylesi köklü değişikliğin yöre insanına yansıması ise haliyle nesilleri buluyor. 

Bu sebeple bugün Antakya’da Arapça halâ pek çok hanenin ikinci dili konumunda.