Değil.

Gelin inceleyelim.

Geçmişte Kyiv Rus adında bir devlet vardı.

Moğollar istila edince, doğuya göç edenler günümüz Rusya’sının, Batı’ya göç edenler ise Belarus’un temellerini attı. Göçle beraber yanında götürdükleri Doğu Slav Dilleri, farklı coğrafyalarda farklı şekillerde gelişti. Bugün bu dillere biz Ukraynaca, Rusça ve Belarusça diyoruz.

Moğollar istila edince, doğuya göç edenler günümüz Rusya’sının, Batı’ya göç edenler ise Belarus’un temellerini attı. Göçle beraber yanında götürdükleri Doğu Slav Dilleri, farklı coğrafyalarda farklı şekillerde gelişti. Bugün bu dillere biz Ukraynaca, Rusça ve Belarusça diyoruz.

Ukraynaca ve Rusçanın arasındaki farkı şu cümlede inceleyelim.Rusçaя не могу пойти, потому что я буду работать.UkraynacaЯ не можу піти, тому що я буду працювати.Rusça ile Ukraynaca istatistiksel olarak %62 kelime benzerliğine sahip. Ama Ukraynaca ve Belarusçada bu oran %84’e çıkıyor.Telaffuzu, dilbilgisi kuralları ve söz dizimi büyük ölçüde benzer ama fiiller farklı ve farklı çekimleniyor.İkisi de 33 harf ama 4 harfi farklı.Ve çok sayıda yalancı eş değer var. Mesela Ukraynacada harbuz, kabak anlamına gelirken Rusçada karpuz anlamına geliyor.Rusça uzun yıllar Ukrayna topraklarında konuşulduğu için Ukraynalılar bugün Rusçayı anlayabilir ve konuşabilir. Ama Ruslar Ukraynacayı anlayamayabilir veya konuşamayabilir. Bir sonraki inceleme hangi dilin olsun?