Kur’an’ı Kerim’de sadece bir kez geçen Ramazan sözcüğü, Kameri aylardan 9.sunun adı.
Arapçada ay isimlerine bakacak olursanız, yılın bazı aylarının iklimsel faktörlere göre isimlendirildiğini göreceksiniz.

Ramazan kelimesinin kökünü takip edecek olursak,
R-M-D kökünden sıklıkla yoğun ısı, ışık ve keskinliği imâ eden kelimeler türetilmiş.
Buradan hareketle Ramazan kelimesinin anlamı için şu söylenebilir:

Bu kelime, güneşin kavurucu sıcaklığının, ısı ve ışığının dik geldiği yakıcı zamanları tanımlıyor.

Fakat Ramazan kelimesine dair şöyle bir husus var.


Bazı müfessirler Ramazan kelimesini kullanmak yerine “Ramazan ayı” diye belirtmek gerektiğini söylüyorlar. Çünkü bu kelimenin esmâ-i hüsnâ yani Allah(cc)’ın ismi olma ihtimali taşıdığını öne sürüyorlar.

Düşününce bu sözcük Kur'ân-ı Kerîm’de sadece 1 defa ve “Ramazan ayı” olarak geçiyor. Aynı zamanda çoğul kullanımı da yok.

Pekalâ size bir soru:

💡
Arapçası Ramadan olan bu kelimeye, Türkçede biz neden Ramazan diyoruz?